“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 5 กุมภาพันธ์ 2565

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ นี้ ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์” เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กว้างขึ้น

เย็นวันนี้ (4 ก.พ. 65) ที่ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษานครพิงค์”

เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ ตำนาน มรดก คุณค่าของวัฒนธรรมล้านนาให้เป็นที่รู้จักไปในวงกว้าง และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมี นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ กงสุลต่างประเทศประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

**********************************

เชียงใหม่ จัดงานวันคนพิการสากล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ให้ได้รับความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกับคนทั่วไป https://youtu.be/sGsnmdLa9Yo

*******************************

โรงพยาบาลลานนา รับมอบรางวัล องค์กรทำประโยชน์เพื่อสังคม (CSR) ในวันคนพิการสากล 2564 https://youtu.be/4yCiVjqInd0

************************************

ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๕ https://youtu.be/GZt_zEGh1Rw

****************************************

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ปปส.ภาค 5) จัดกิจกรรม “ปันน้ำใจ สู่ความสุข” https://youtu.be/kqalkbKw0jU

*****************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ, รศ.พญ.วริยา สุขุประการ, ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ เป็นผู้แทนนักศึกษาแพทย์ รับมอบทุนการศึกษา

จาก พญ.จันทิมา องค์โฆษิต (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 8) โดยมี รศ.พญ.วันทนา ประภากร (แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 8) เป็นผู้แทน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตร จำนวน 2 ทุน ทุนละ 723,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,446,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มช.

*****************************

นางฟ้า นักบุญ พรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา ผู้บริหารสนามกอล์ฟในเครือกัซซัน 3 สนาม บำเพ็ญบุญ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

************************

ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป จุดบริการฉีดวัคซีน Moderna #ย้ายสถานที่ให้บริการไปยัง 📍ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Health Checkup Center) บริเวณ โครงการเชียงใหม่ ราม เฮลท์เซ็นเตอร์ (ก่อนถึง รพ.เชียงใหม่ ราม 50 เมตร) โดยจะเปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น.

ทันตแพทย์ศิระ ฮั่นตระกูล  ผู้บริหารโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม   อ.เมือง จ.เชียงใหม่

*****************************

ลำพูน – ที่ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูนเพื่อป้องกันปัญหา ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ครั้งที่ 1 / 2565

โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ ความก้าวหน้าการในการดำเนินงาน

***************************

ลำปาง – สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ได้จัดประชุมหารือแนวทางการจัดงานประเพณีสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง และเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายสันติ  รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางในการจัดงานสลุงหลวงฯ

***************************

เชียงราย – นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ศุภฤกษ์ เนตรสุวรรณ แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ จริยพงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสำนักพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 เชียงราย

ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย (สันต้นเปา) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นจุดแรกในการ Kick Off ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับนักเรียนอายุ 5 – 11 ปี ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองแล้ว จำนวน 85 คน

**************************

แม่ฮ่องสอน  –  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามทางม้าลายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมร่วมดำเนินการปรับปรุงทางข้ามทางม้าลายให้ชัดเจน ณ บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3  ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมือง Safety City แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองปลอดภัย พร้อมกันทั้งสิ้น 21 จุด เพื่อเป็นการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และลดอัตราผู้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

*******************************

📢มาแล้ว… โครงการเที่ยวด้วยกัน เฟส 4⛳️ 🤗 จองห้องพักที่ กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 😍
🥳เริ่มจองได้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 และสามารถเข้าพักได้ถึง31 พฤษภาคม 2565

☎️สนใจสอบถามโทร 053 507 006-8 , 081-950 4872 , 081-660 4334 หรือ แอดไลน์ 0819504872
🌸ค่าห้องพัก สุพีเรีย พร้อมอาหารเช้า ช่วง กุมภาพันธ์ 2565 ชำระเพียง 1,050 บาท
🌸ค่าห้องพัก สุพีเรีย พร้อมอาหารเช้า ช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม2565 ชำระเพียง 720 บาท
🥳🥳🤗🤗
* เงื่อนไขการจองห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
🤗ต้องลงทะเบียนจองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
🤗ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชำระเงินค่าห้องพักผ่านแอปฯ เป๋าตังและถุงเงิน พร้อมเพิ่มระบบยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า☺️☺️เมื่อเช็กอินเข้าที่พัก
🥳🥳รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว 🥳🥳ในลักษณะร่วมจ่ายในอัตราร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 600 บาท/คืน เป็นราคาเดียวกันทั้งวันธรรมดาและวันหยุด
🥳🥳ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องใช้บริการโรงแรมที่พักและ e-voucher ในพื้นที่จังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้าน

*****************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเสนอข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชน

Related posts