#ติดตามงาน นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหาร ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามภารกิจทุกกองของ อบจ.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณะรองนายกฯ ปลัด อบจ. รองปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีการหารือ ในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ความคืบหน้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.นครสวรรค์ ได้ดำเนินงานด้านการถ่ายโอนภารกิจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันจำนวน รพ.สต.ที่รับการถ่ายโอนฯ ทั้งหมด 101 แห่ง (จากจำนวน 190 แห่ง) ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) และจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับ ทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่อไป

ติดตามสถานการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา โดยกองการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำสรุปผลคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวมาให้ที่ประชุมทราบ ตั้งแต่เปิดแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดให้เข้าชมฟรีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมบึงบอระเพ็ดแล้วกว่า 30,000 คน และมีการกำหนดให้จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “วันสงกรานต์หรรษา ฝูงปลาพาเพลิน”

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ ติดตามงาน/โครงการต่างๆของ อบจ.ในทุกพื้นที่ ตามที่ประชาชนร้องขอมา และผ่านการอนุมัติงบประมาณจากสภาฯ เพื่อดูสภาพปัญหา และความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการ


////

Related posts