#”นายก ร.ต.ต.วิรัช” นำเจ้าหน้าที่ร่วม อสม.ร่วมมือรณรงค์ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณข้างทาง ถนนสายเอเชีย

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมด้วย
นางไพลิน โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ ,นายเสวก อินพิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีฯ,นางวรรณา สังข์ทอง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ,นางวนารี คุ้มหุ่น ปลัดเทศบาลฯ,นางสงกรานต์ พลีสัตย์ รองปลัดเทศบาลฯ ,
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สารวัตรฯ ,แพทย์ฯทั้งตำบล ท่าน้ำอ้อยและตำบลม่วงหัก ,อสม.ร่วมมือรณรงค์ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณข้างทาง ถนนสายเอเชีย (แยกหลวงพ่อโอถึงเขตติดต่อ อบต.พยุหะ) ทั้งขาขึ้นและขาล่อง

เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์และเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565


ภาพข่าว โดยนายภูมิภัทร จันทร์เชย

Related posts