#ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบข้าวกล่อง พร้อมขนมและนม จำนวน 100 ชุด จากคุณชำนาญ รุ่งโรจน์สกุลชัย

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบข้าวกล่อง พร้อมขนมและนม จำนวน 100 ชุด จากคุณชำนาญ รุ่งโรจน์สกุลชัย ที่มอบให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts