#นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น รับโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึก เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี “รับโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึก เด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565” โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับนักเรียน มีนักเรียนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 คน ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลเกียรติบัตรและของที่ระลึก คือ นายนันนภพ สมบูรณ์น้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนิดกีฬากรีฑา

Related posts