#ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา ต้อนรับ ดร.สุรศักดิ์อินศรีไกร เลขาธิการ กศน.คนใหม่

เมื่อเวลา 18:00 น วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ โรงแรม 42C นครสวรรค์ ดร.เสริม จันทร์คำ ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ใหญ่ยุวบัณฑิตวิทยา นางสดศรี สุขสิงห์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา นายมนตรี สุขสิงห์ ผู้จัดการโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา นางสาวกาญจน์ สิทธิพงศ์ศุทธิ์ นางสาวกนกนุช หมีทอง นายเฉลิม รอดหลง ครูพิเศษ กศน. สวัสดีปีใหม่ 2565 และแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งใหม่เลขาธิการ กศน.คนใหม่ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ซึ่งมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีสนง.กศน.จ.พิจิตร จ.อุทัยธานี จ.กำแพงเพชร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จ.อุทัยธานี เข้าร่วมประชุม

Related posts