“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 25 มกราคม 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ่อเมืองเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมจุดจำหน่าย “โครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน” https://youtu.be/ES8M-JeecYI

**************************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” https://youtu.be/Gp3Oy2IgG4o

                                                                          ************************************

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “ฮอมปอยบุปผชาติแม่ข่างาม” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ฟื้นฟูคลองแม่ข่า ให้เป็นสายน้ำไชยมงคล และดอกไม้งาม ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 https://youtu.be/2aAZ8cYhA_k

*************************************

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 170,000 บาท จาก พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดคันธาราม(ทุ่งอ้อ) อ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่ เพื่อจัดซื้อเตียงและฟูกให้อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ อาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

******************************

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชา และ รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 280,000 บาท จากคุณเนห์ และผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์ พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

*******************************

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 https://youtu.be/5xjqL5sg-B8

****************************

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต ขอขอบพระคุณท่านดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ที่ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต และได้กำลังใจทีมฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต

******************************

*******************************

ลำพูน – พ่อเมืองประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามสถานการณ์ และวางมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุม อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่  24 มกราคม 2565 ) ที่ห้องประชุมดอกป๊าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อติดตามสถานการณ์ และวางมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน

*******************************

เชียงราย -สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สถานนีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย ออกตรวจสอบสถานประกอบการห้องเย็นและสถานที่พักซากสัตว์ ใน​พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และให้คำแนะนำเรื่องการนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและออกในพื้นที่

ตามแนวทาง “สัตว์ปลอดโรค อาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข” เพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำชับให้มีมาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในพื้นที่ ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

*******************************

ลำปาง – ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อหมู เผยในจังหวัดภาคเหนือเขตรับผิดชอบ ยังไม่พบการกระทำผิดเพราะในพื้นที่ไม่มีฟาร์มหมูขนาดใหญ่ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่คุมเข้มป้องกันการลักลอบนำหมูข้ามชายแดน และกักตุนเพื่อจำหน่าย

พล.ต.ท.ปิยะ  ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายสันติ  รังษิรุจิ รองผู้ว่าการราการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย พล.ต.ต.นันทวิทย์  เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง นำเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ปกครองจังหวัด กอ.รมน. และที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ออกตรวจสถานที่เก็บและจำหน่ายเนื้อสัตว์ ตามสถานประกอบการขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีการจำหน่ายเนื้อสุกร หรือเนื้อหมู ซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากเกรงจะมีการกักตุน หรืออาจมีการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศ มาจำหน่าย

********************************

แม่ฮ่องสอน – ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนทางแยกใหญ่ ของกรมทางหลวง บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน)

วันที่ (24 ม.ค. 65) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนทางแยกใหญ่ ของกรมทางหลวง บริเวณเกาะกลางถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) หน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังจากเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 ประชาชนในพื้นที่อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอนได้รวมตัวกัน เพื่อเรียกร้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนบริเวณดังกล่าว

************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

Related posts