#” รองหมู” ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬา

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้ ขอขอบพระคุณ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่

และผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ที่ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาคาราเต้โด มอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาและให้กำลังใจฝ่ายจัดการแข่งขัน

Related posts