#”รองหมู” ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต และได้กำลังใจทีมฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต ขอขอบพระคุณท่านดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ที่ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต และได้กำลังใจทีมฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต

Related posts