#รายการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน” ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ทางสวท.เชียงใหม่ F.M 93.25 MHz

📢 วันนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชน ในประเด็น

📌 ความคืบหน้าการในการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า
📌 การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่
📌 สถานการณ์โรคระบาดของสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่และมาตรการควบคุมโรค
📌 การเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ติดตามได้ที่ >> https://www.facebook.com/chiangmairadiothailand/videos/451195329824289/

Related posts