#”รองหมู” ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาลีลาศและให้กำลังใจฝ่ายจัดการแข่งขัน

ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาลีลาศ ขอขอบพระคุณ ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ และผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ที่ให้เกียรติรับชมการแข่งขันกีฬาลีลาศและให้กำลังใจฝ่ายจัดการแข่งขัน

Related posts