#ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ และเพื่ออาคารพักญาติผู้ป่วยสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts