#ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และนักศึกษาแพทย์ รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 252,000 บาท จากผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ ที่มอบให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 3 ทุน

ผศ.ดร.ธัญญลักษ์ พิทักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และนักศึกษาแพทย์ รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 252,000 บาท จากผู้แทนคุณพิไลวรรณ โจลานันท์ ที่มอบให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 3 ทุน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts