#การประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโกเมน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

โดยมีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชมติ ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ประธานคณะกรรมการบริหาร ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม รศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ผศ.ส.อ.สุทัศน์ สีแก้วเขียว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตศรีสะเกษ ดร.ศุภกิจ จันทร์ตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ส.อ.เสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ส.อ.เสกสันต์ ชุ่มอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

Related posts