#กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2565 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตามมาตรการป้องกัน COVID–19

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วม “กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565” ณ โดมลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

โดยมีกิจกรรมการจับฉลากของขวัญให้กับบุคลากร ซึ่งบุคลากรจะได้รับของขวัญครบทุกคน พร้อมทั้งมีรางวัลใหญ่ที่ทางโรงเรียนฯ ได้มอบให้กับบุคลากร

โดย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่ เป็นผู้จับฉลากหาบุคลากรที่โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ จำนวน 8 ชิ้น ประกอบด้วย จักรยานออกกำลังกาย จำนวน 1 คัน สร้อยคอทองคำ 1 สลึง จำนวน 2 เส้น สร้อยคอทองคำ ครึ่งสลึง จำนวน 1 เส้น ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง และ ทีวีจอแบนขนาด 32 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง

ทั้งนี้บุคลากรทุกคน จะได้รับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

Related posts