#ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น นำบุคลากรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 07.00 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภิชัย พลพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565

ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียนฯ ที่ชาวเหลือง–ฟ้า กีฬาขอนแก่น ให้ความเคารพนับถือ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญ ประกอบด้วย พระพุทธพิทักษไทยทศทิศ พระปางประทานพร พระพรหม พระพลบดี และศาล ตา ยาย ที่อยู่คู่กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมาอย่างยาวนาน

Related posts