“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 28 พฤษภาคม 2567

ดู มวลชนทีวี, (ข่าวล้านนา 3 ช่วง เวลา 7 โมง เช้า –เที่ยง- 6 โมง เย็น) , สารคดีล้านนา ชมผ่านมือถือทุกระบบ ทั่วไทย ทั่วโลก ) , กด LINK นี้

https://live2.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8

******************

.ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในพิธีเปิดการประชุม 9th International Symposium for Cooperation on Infectious Disease ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับ Seoul National University

โดยมี รศ.นพ.ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือทางการวิจัยโรคติดเชื้อไทย-เกาหลี เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายในหัวข้อ Collaborative Research : International Collaboration Case และมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมในพิธี และมีกิจกรรมพบบริษัทผลิตภัณฑ์การแพทย์ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับศูนย์ CM Clinical Trial Research Center คณะแพทยศาสตร์ มช. ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม wyndham grand busan สาธารณรัฐเกาหลี 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

*****************

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทย์ มช. มอบกล้าไม้ท้องถิ่น 60 ต้น ให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อนำไปปลูกฟื้นฟูป่าทดแทนต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ 3 ไร่ บนดอยสุเทพ บริเวณตรงข้ามน้ำตกวังบัวบาน
  
.
กล้าไม้ท้องถิ่นจำนวน 60 ต้น ประกอบด้วย กระเชา 10 ต้น กระพี้จัน 10 ต้น ข่อย 10 ต้น เก็ดดำ 10 ต้น และชะมวง 20 ต้น ซึ่งเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นที่ศูนย์ฯได้เพาะเมล็ดและผลิตกล้า ณ เรือนเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น ตามขั้นตอนการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง จากการวิจัยของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU)
.
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ท้องถิ่นได้ โดยสอบถามข้อมูลต้นกล้ามาทาง inbox เพจศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ทั้งนี้ เชิญชวนร่วมบริจาคเข้ากองทุนศูนย์ฯ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต่อไป

******************

รพ.สวนปรุง ขอขอบคุณผู้แบ่งปัน มอบหน้ากากอนามัย เติม “ตู้เติมรักปันสุข CareD Corner”
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความพูดว่า "ፍፍትትትት โรง โรงพยาบาลสวนปรุง ปรุง Suareung Suar ung Psychlatric Ha Η ital โรงพยาบาลสวนปรุง ขอขอบคุณผู้แข่งปัน มอบอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งของจำเป็น เติมในตู้ "เติมรัก ปันสุข CareD Corner" ร้วมเั้นส่วมหน้งรงการดน ไนโตรงการ CareD+"
วันที่  27 พฤษภาคม 2567 นางนงลักษณ์ คำบัวตอง หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก CareD+ Team โรงพยาบาลสวนปรุง ขอขอบคุณ ร้่านเอสเค ซัพพลาย ในโอกาสมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,500 ชิ้น เติมในตู้เติมรัก ปันสุข CareD Corner รพ.สวนปรุง โดยมี นางสาวรพีพรรณ กลั่นเรืองแสง เป็นผู้แทนมอบ สำหรับผู้ป่วยและญาติมาหยิบใช้ได้ฟรี หรือถ้ามีนำมาแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม ขนม หรือสิ่งของที่จำเป็นมาเติมในตู้เติมรักปันสุข ทั้งนี้ สอบถามการร่วมแบ่งปันได้ที่ ทีม #CareD Corner รพ.สวนปรุง 0 5390 8500 ต่อ 60242 ในวันเวลาราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันในวันแห่งความรักและทุก ๆ วัน ให้กับประชาชน

*********************

าวสังคมชาวบ้านประจำวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 โดยสินในน้ำ✍️….มีพี่น้องที่เขาอยาก ทราบการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือว่า สว. ที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือก ในระดับอำเภอ สรุปว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ผมเลยไปหาข้อมูลมาได้ ขออนุญาตนำเสนอให้ทราบกันเลยว่าแต่ละอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ 25 อำเภอจำนวนผู้สมัคร สว.มีเท่าไหร่ 1. อำเภอเมือง จำนวนผู้สมัคร 358 คน 2. อำเภอแม่ริมมี 207 คน 3. อำเภอแม่แตงมี 65 คน 4.อำเภอเชียงดาวมี 61 คน 5. อำเภอไชยปราการมี 51 คน 6. อำเภอฝางมี 78 คน 7. อำเภอแม่อายมี 77 คน 8. อำเภอพร้าวมี 74 คน 9. อำเภอสันทรายมี 100 คน 10. อำเภอดอยสะเก็ดมี 96 คน….11. อำเภอสันกำแพงมี 135 คน 12. อำเภอแม่ออนมี 23 คน 13. อำเภอสารภี มี 67 คน 14. อำเภอหางดงมี 107 คน 15. อำเภอสะเมิง มี 41 คน 16. อำเภอสันป่าตอง มี 48 คน 17. อำเภอแม่วาง มี 78 คน 18. อำเภอจอมทองมี 98 คน 19. อำเภอฮอดมี 42 คน 20. อำเภอกัลยานิวัฒนามี 30 คน 21. อำเภอดอยเต่ามี 53 คน 22. อำเภอดอยหล่อมี 29 คน 23. อำเภอแม่แจ่มมี 32 คน 24. อำเภอเวียงแหงมี 28 คน และ 25. อำเภออมก่อย (อำเภอสุดท้าย) มี 28 คน….นี่คือจำนวนของผู้ที่ลงชิงชัยกันในต่ำแหน่ง สมาชิกวุฒิสภาหรือ สว. โดยสรุปแล้วจำนวนทั้งหมดของผู้เข้าชิงชัยในตำแหน่ง สว.มีทั้งสิ้น 2,006 คน อำเภอเมืองมีผู้สมัครมากที่สุดถึง 358 คน รองลงมาก็อำเภอแม่ริม มีผู้สมัครทั้งสิ้น 207 คน และอันดับ 3 อำเภอสันกำแพงมีผู้สมัครทั้งสิ้น 135 คน….ส่วนอำเภอที่มีผู้สมัครน้อยที่สุดอำเภอแม่ออนมีผู้สมัครเพียง 23 คน และอีก 2 อำเภอจำนวนผู้สมัครเท่ากันคือ อำเภอเวียงแหง และอำเภออมก๋อย มีผู้สมัครอำเภอละ 28 คน ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนในระดับอำเภอ เพื่อที่จะเข้ามาชิงชัยกันในระดับจังหวัดที่ขั้นตอนมันก็เหมือนกัน แต่เดินในเขาวงกรตนั้นแหละ กว่าจะผ่านระดับอำเภอก็ต้องรอก่อน ว่าใครจะหลุดเข้ามาชิงชัยกันในระดับจังหวัด.…ส่วนรายชื่อว่าใครที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอ ถ้าเขาเลือกกันแล้ว และมีรายชื่อ ก็จะนำเสนอให้พี่น้องได้ทราบกันต่อไป ส่วนใครที่เชียรใครก็ต้องลุ้นกันไปและลองดูว่า ผู้ที่เข้ามาในระดับอำเภอจะเป็นหน้าเดิมๆ หรือว่าหน้าใหม่ๆ หรือว่าจะเป็นชื่อเดิมๆ ที่เราคุ้นหูกัน หรือว่าจะเป็นชื่อใหม่ๆ ที่เราไม่คุ้นหู ต้องคอยติดตามในตอนต่อไป….น้ำมันเชื้อเพิลงที่บ้านเรามันแพงจริงๆ เวลาที่ลดลงก็ลดแค่ 30 – 40 ตังค์ และลดอย่างมากไม่เกิน 1 – 2 ครั้ง แต่เวลามันจะขึ้นๆ ที่ละ 40 – 50 ตังค์ และขึ้นต่อเนื่อง อย่างวันนี้น้ำมันลดจริง แต่ดีเซลขึ้นไปอีก 50 ตังค์ อยู่ที่ 32.44 บาท เบนซิน ลด 40 ตังค์ อยู่ที่ 46.19 บาท แก๊สโซฮอล์ 95 ลด 40 ตังค์ อยู่ที่ 38.15 บาท (เกือบ 40 บาท) แก๊สโซฮอล์ 91 ลด 40 ตังค์ อยู่ที่ 37.78 บาท (เกือบ 40 เหมือนกัน) และแก๊สโซฮอล์ อี 20 ลด 40 ตังค์ อยู่ที่ 36.04 บาท นี่คือราคาน้ำมันของบ้านเรา ที่ส่งออกไปบ้านเขาราคาถูก แต่ขายที่บ้านเราราคาก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ๋ยจงเป็นสี(ทนได้)กันต่อไป
.สินในน้ำ

Related posts