โครงการสันติภาพโลก มอบรถเข็นนั้งวีแชร์ ให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.30 น. ดร.อภิสิทธิ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน ประธานโครงการ สันติภาพโลก (UIPM-UI Thailand) สมาชิกแห่ง UN พร้อมคณะกรรมการทีมที่ปรึกษา และทีมงาน ได้ร่วมกันมอบรถเข็นนั้งวีแชร์ให้แก่ น.ส. สินีนาฏ คำเมฆ อายุ 57 ปี เป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

โดยมีนายกิตติพันธ์ ทิพยดี อายุ 54 ปี (สามี) อาชีพเปิดร้ายขายรองเท้ามือสองที่ตลาดอำเภอจอมทอง เป็นผู้ดูแล ทางโครงการ สันติภาพโลก ได้แบ่งปันความสุขและเติมเต็มแก่ชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมขอ เป็นกำลังในการต่อสู้กับชีวิตต่อไป โดยโครงการฯยังมีการมอบสิ่งของและรถวีแชร์มาอย่างต่อ เนื่อง เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ที่ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

Related posts