รดน้ำดำหัว ขอพร สูมาคาราวะ ผู้บริหาร สวนสัตว์เชียงใหม่ กันคับคั่ง …………………

ผู้บริหาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ จัดพิธีรดนำ้ดำหัว สูมาคาราวะ ผู้อำนวยการ(ผอ.ปู)และผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรองแก้ว ทัปนวัชร พิชิต ชิตมินท์ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น มี ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่
ผู้ประกอบการ ภายในสวนสัตว์ฯ มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ภายในงานประกอบด้วยขบวน
เครื่องดำหัวภาคเหนือล้านนา นำโดยมาสคอร์ท แสนน่ารักจำนวน7ตัว เข้าสู่พิธีการ


พื้นเมืองเหนือ ที่จัดเตรียม โดยบุคลากรภายใน นำข้าวตอกดอกไม้ มาพร้อมกันบริเวณโถงอาคารสำนักงาน หลังจากนั้น
นางสาวสุวลักษณ์ ธรรมเชื้อ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ได้เป็นตัวแทนกล่าวคำรดน้ำดำหัว สูมาคารวะแด่ผู้บังคับบัญชา จากนั้นนายวุฒิชัยฯ
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้อวยพรและผอ.ปู ได้เป็นตัวแทน ขอบคุณทุกคนที่ได้ร่วมงาน ทำงานทำให้สวนสัตว์เชียงใหม่มีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากก่อเกิดรายได้เป็นลำดับ2ของประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ผ่านมา
นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีของสวนสัตว์ฯ ที่สามารถทำกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น

Related posts