อำเภอหางดง จัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.39 น. นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมตลาดแก้หนี้ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีจำนวนลูกหนี้มาลงทะเบียนจำนวน 191 ราย และจำนวนเจ้าหนี้ จำนวน 125 ราย ยอดหนี้จำนวน 5,457,663.00 ล้านบาท กิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติ

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการและมอบหมายให้ทุกอำเภอ ดำเนินการตามมาตราการที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อันประกอบด้วย มาตราการช่วยเหลือ มาตราการเฝ้าระวังป้องกัน และมาตราการปราบปราม รวมทั้งให้ศูนย์อำนวยการ. แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ขึ้น อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง ซึ่งทางอำเภอหางดงได้กำหนดจัดกิจกรรม ตลาดนัดแก้หนี้ ในวันนี้เป็นครั้งแรก และในครั้งถัดไปจะมีการจัดเป็นประจำทุกวันพุธ เป็นรายตำบลในพื้นที่อำเภอหางดง

Related posts