งานปอยหลวงวัดป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 งานปอยหลวงวัดป่าจี้
ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ธนวัตน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
เป็นประธานในงานกิจกรรมการแสดงฟ้อนรำ และมอบเงินสนับสนุนให้ทุกกลุ่มช่างฟ้อนรวม15 กลุ่ม

นางสายฝน จีนาราช ในนามเจ้าภาพกลุ่มบ้านป่าจี้ เป็นผู้ประสานงานและอำนวยการความสะดวกต้อนรับคณะช่างฟ้อนเป็นอย่างดียิ่ง

นางศิรานุช อ่อนอ้น
หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนสันทรายงาม นำทีมไปร่วมกิจกรรมด้วย คณะช่างฟ้อนทั้ง 15 กลุ่ม ไปร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทีมบ้านป่าจี้เจ้าภาพ, ทีมตำหนักสวนขวัญ, ทีมบ้านท่าข้าม, ทีม
สันพระนอนรวมใจ, ทีม
บ้านใหม่สามัคคี, ทีมตำหนักใหม่, ทีมวรุณรวมใจ, ทีม
ป่าเป้าแกรนวิลล์, ทีมช่างทอง, ทีมตำบลหนองควาย, ทีม, ทีมร้องเรือคำป่าแดด, ทีมสันทรายงาม, ทีมประทานพร, ทีมดอนแก้วแม่ริม รวม
15 ทีม

 

Related posts