คณะไม้เฮือนฯ ทำกิจกรรมสนับสนุน น้องๆ ร.ร บ้านนามน

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. คณะไม้เฮือน 60 VS ดอนแก้ว วิลเลจ นำโดยนายชลทิศ สุรัสวดี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. อมรเทพ สุขันธ์ สวป. สภ.ช้างเผือก อำเภอเมือง เชียง ใหม่ พร้อมคณะกรรมการไม้เฮือน 60ฯ มีความห่วงใยน้องๆ นักเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรกัน ดาร ทางคณะกรรมการฯจึงได้มีมติร่วมกันในการเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบล เมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 150 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้างลำบาก กับเส้นทางที่คดเตี้ยวตามไหล่เขา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณกว่า 3 ชั่วโมง

เนื่องด้วยห่างไกลจากตัวเมือง เด็กนักเรียนยังขาดแคลนสิ่งของใน การเรียน การสอน โดยโรงเรียนดังกล่าวได้เปิดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่ อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น ที่จำนวนนักเรียนประมาณ 200 คน นักเรียนส่วนหนึ่ง พัก กิน นอน ภายในโรงเรียน จำนวน 60 คน ที่ประสบปัญหาในการเดินทางมาโรงเรียน เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน สำหรับสิ่งของที่ทางคณะไม้เฮือน 60 VS ดอนแก้ว ได้รวบรวมประกอบด้วย ตู้กดน้ำเย็น ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลน , รถจักรยานจำนวน 7 คัน , อุปกรณ์สำนักงาน สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ผ้าห่มกันหนาว เสื้อผ้า ชุดเสื้อการ์ตูน ตุ๊กตา ของเล่นสำหรับเด็กๆ กิจกรรมในครั้งนี้ ได้สร้างความสุขให้กับเด็กๆ กันอย่างทั่วหน้า สุขใจทั้งผู้ให้ ดีใจทั้งผู้รับ

Related posts