ส่งมอบความสุขให้เด็กๆ เข้าชมสวนสัตว์ฟรี! เล่นสวนน้ำฟรี! รับของขวัญของรางวัลฟรี!!

สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดให้เด็ก อายุไม่เกิน 12 ปี เข้าชมสวนสัตว์ฟรี!! วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 กับกิจกรรมส่งมอบความสุขให้เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 พร้อมรับของขวัญของรางวัลมากมาย


นายวุฒิชัย ม่วงมัน เผยว่า เนื่องด้วยในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษพร้อมแจกขวัญของรางวัลมากมาย ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ เสาร์หรรษา ตามที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ให้เด็กที่อายุไม่เกน 12 ปี เข้าชมสวนสัตว์ฟรี! คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสำหรับต้อนรับรับเด็กๆ ที่เวทีใหญ่ ณ บริเวณลานการแสดงความสามารถสัตว์

พร้อมกับขบวนมาสอตพาเหรดและแดนซ์โชว์ ชมสัตว์สวยงาม ดอกไม้งามยามหนาว ป้อนอาหารสัตว์ ปาเป้าปาโป่งระบายสีปูนปั้น เล่นหิมะในสโนว์บัดดี้ วินเทอร์แลนด์ กิจกรรมสนุกสุดหรรษาจากโคอาล่ามาร์ช เล่นเกมแจกของรางวัลบนเวทีใหญ่ บูธกิจกรรมแจกผลิตจากโชกี้โชกี้ เด็กๆ เล่นสวนน้ำฟรี! แวะสักการะองค์พระประธานประจำวัดกู่ดินขาว มีบริการขนส่งมวลชนแบบครอบครัวโดยใช้รถกอล์ฟ หรือรถบริการขึ้นลงตามสถานีต่างๆ โดยรอบสวนสัตว์เชียงใหม่
13 มกราคม นี้ พลาดไม่ได้เด็กๆ เข้าชมสวนสัตว์กับเล่นสวนน้ำ ฟรี!!! พร้อมกับกิจกรรมสนุกสุดหรรษามากมาย รับของขวัญของรางวัลฟรี!! ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

Related posts