มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเปิดบ้านต้อนรับทัพนักกีฬา การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์เกมส์” 16 – 20 มกราคม นี้

📰 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33 “เวียงพิงค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถภาพทางกาย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ตลอดจนสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
การแข่งขันในครั้งนี้มีทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล บาสเกตบอล 3×3 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส มวยสากลสมัครเล่น เปตอง แบดมินตัน แฮนด์บอล และ E-Sport รวม 228 เหรียญ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สายใยแห่งมิตรภาพ” มี “ชลนาค” น้องน้ำต้น และน้องน้ำปิง เป็นสัตว์นำโชค ประจำการแข่งขัน สำหรับสัญลักษณ์แต่ละชนิดกีฬา ออกแบบโดย นายยุทธศาสตร์ ปงเมฆ นายพงศธร ทาเกิด นายเบญจพล วรรณการ นายบัณฑิต ลุงก๊ะ และนายพงษ์ทวี ศรีแสง นักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ทั้งนี้การแข่งขัน “เวียงพิงค์เกมส์” จะมีพิธีเปิดในวันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 16.30 น. ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2567 ณ สนามแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาเชียงใหม่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ พร้อมชมและเชียร์ โดยสามารถติดตามตารางการแข่งขันและประมวลภาพได้ที่ Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU และทาง https://wiangping33.cmru.ac.th

Related posts