ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 5

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอแม่แตง ดำเนินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 5 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 53 คน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่สถานีตำรวจภูธรแม่แตง ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าเชียงใหม่ สาธารณสุขอำเภอแม่แตง และวิทยากรภายนอก

จัดอบรมให้ความรู้กฏหมายจราจร จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งสาธิตการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีความปลอดภัย มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกกันน็อค 100 % โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

Related posts