ถวายเครื่องสักการะ พระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้ากราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2567 ประกอบด้วย พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร, พระธรรมวชิรโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง, พระเทพวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง, พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง, พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร, พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง, พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอกวรวิหาร, พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และ พระอธิการอนันต์ อานันโท เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เมื่อวันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://cmu.ac.th/th/article/89b27b3e-6aaf-4ea1-aac1-d4d6fdb52ab2

Related posts