##ยินดีกับ “หมอตี๋น้อย” คุณหมอป้ายแดง ทายาท นพ.ถนอม-ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์###

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ พงษ์พัชร จิวสืบพงษ์ ที่เข้ารับปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสยาม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุม ขั้น 7 ไอคอนสยาม

นพ.พงษ์พัชร หรือ “ตี๋น้อย” เป็นบุตรคนโตของ นพ.ถนอม-ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ ด้านการศึกษา เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนครสวรรค์ เข้าศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสยาม และมีน้องอีก 2 คน ได้แก่ น.ส.พรพัชรา จิวสืบพงษ์ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายพัชรพงษ์ จิวสืบพงษ์ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สำหรับบิดา นพ.ถนอม จิวสืบพงษ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ จนเกษียณอายุราชการ และด้วยความรู้ความสามารถ ตลอดจนเป็นผู้มีศักยภาพสูง มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการแล้ว ทางราชการก็ยังให้ช่วยรักษาคนไข้ที่โรงพยาบาลต่อไป และปัจจุบันยังเป็นผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข นับว่าเป็นบุคคลกรที่มีคุณค่าของกระทรวงสาธารณสุข และ จังหวัดนครสวรรค์

ในส่วนของมารดา ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ เป็นที่รู้จักกันว่า “คุณหมอน้อง” ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ คณะอนุกรรมการใน กศจ.นครสวรรค์ กรรมการสถานศึกษา รร.อนุบาลนครสวรรค์ กรรมการสถานศึกษา รร.นครสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ ประธาน กรรมการฝ่ายจัดหารายได้สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี รองประธานคณะอนุกรรมการด้านสุขภาพช่องปากจังหวัดนครสวรรค์ กรรมการภาคประชาชนคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ อบจ.นครสวรรค์ ฯลฯ

จากผลงานที่ทำเพื่อสังคมส่วนรวม จึงได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลต่าง ๆ คือ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจาก มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นโรงเรียนนครสวรรค์ รางวัลคนดีศรีนครสวรรค์ รางวัลพระพฤหัสบดี และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ จาก สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ฯ

จะเห็นได้ว่าทั้ง นพ.ถนอม และ ทพญ.พัชราชวลัย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ นับว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างให้กับสังคมได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีทายาทที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณค่าต่อประเทศชาติและประชาชนตามรอยบุพการีต่อไป

Related posts