กองบิน 41 ร่วมพิธีเปิดโครงการปล่อยแถวเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่ 2567

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี อาทิตย์ โตมณีพิทักษ์ ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 41 เป็นผู้แทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารสารวัตร กองบิน 41 ร่วมพิธีเปิดโครงการปล่อยแถวเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่ 2567

โดยมี นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานพิธี ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
โดยโครงการปล่อยแถวเพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่ 2567 จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567 ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก

Related posts