คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล”สวนดอกบอกรัก”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ในงานคอนเสิร์ตการกุศล”สวนดอกบอกรัก” เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารผู้ป่วยสุจิณฺโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

จัดโดย คุณดุสิต และคุณอัจฉรา ธรรมมารักษ์ ผู้มีอุปการคุณและคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคุณวิชัย ปุญญะยันต์ และสมาชิกวงพิงค์แพนเตอร์ , Mr.JEAN LUC AH TUNE และคุณขวัญเรือน นิ่มเนตร เจ้าของกิจการภัตตาคารตูลู่ โดยภายในงานร่วมรับฟังบทเพลงอมตะจากศิลปินชื่อดังในตำนานวง “Pink Panther” ,คุณศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ ,วง 3 วิ คุณวิรัช อยู่ถาวร คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณวิชัย ปุญญะยันต์ ,คุณธนพล ไกรเวทย์ (แดง แฟนทาสติก) และวง “String Quartet” ของเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมในงาน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ภัตตาคารตูลู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/zkefX

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts