เปิดงานและกล่าวอวยพรปีใหม่ ในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 “CMEX NEW YEAR PARTY 2024 : Let’s go Camping”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานเปิดงานและกล่าวอวยพรปีใหม่ ในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 “CMEX NEW YEAR PARTY 2024 : Let’s go Camping”

โดยมี รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้การต้อนรับ ในงานมีการประกวดการแสดง กิจกรรมคริสต์มาส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี ขององค์กร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ลานพาวินเลี่ยน โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/Sjq0b

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts