“นายกวิรัช -รองไพลิน”ครอบครัว”โตอิ้ม” ทำบุญโรงงาน ถวายเงินทอดผ้าป่าให้ 9 วัด

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
พิธีทำบุญประจำปีโรงงานปลาร้าจ่าวิรัช
พร้อมทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวน 9 วัด

#ปลาร้าจ่าวิรัช #กินปลาร้าต้องจ่าวิรัช
#โรงงานปลาร้าจ่าวิรัชนครสวรรค์

ขออนุโมทนา
#นายก ร.ต.ต.วิรัช รองนายกไพลิน พ.ญ.ณัฐพร นายศุภเกียรติ โตอิ้ม ทำบุญโรงงานปลาร้าจ่าวิรัช ประจำปี 2566
ได้ถวายเงินทอดผ้าป่าให้วัดตากฟ้า พระอารามหลวง 22,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติวัดตากฟ้า พระอารามหลวงด้วยบุญนี้ขอให้กิจการของท่านจงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป.
21 ธันวาคม 2566

Related posts