เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 พร้อมแสดงความขอบคุณดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2567 พร้อมแสดงความขอบคุณดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารสุจิณฺโณ การจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงระบบทางการแพทย์ภายในอาคาร และการใช้รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ และเครื่องช่วยหายใจ ที่มูลนิธิฯ มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสมูลนิธิฯ ครบรอบ 110 ปี ทั้งนี้รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ที่ได้รับบริจาค สามารถให้การบริการนอกสถานที่ เพื่อคัดกรองโรคเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง และเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ในวันที่ 18 ธันวาคม​ 2566 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/nqiYj

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Related posts