ส่วนปราบปรามและขยายผล นบ.ยส.35 ขยายผลจับกุมผู้สั่งการเครือข่ายรองนายก อบต.เมืองแหง สามารถยึด อายัดทรัพย์ เครือข่ายนี้ รวมกว่า 35 ล้านบาท

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 โดยส่วนปราบปรามและขยายผล ประกอบด้วย สำนักงาน ปปส. ภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สนธิกำลังร่วมกับสำนักปราบปรามยาเสพติด ปปส. ภาค 7 และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี สืบสวนขยายผลจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญ 1 ราย ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสั่งการนำเข้ายาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ตอนใน

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ทหาร ศป.บส.ชน. จับกุมผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า 300,000 เม็ด ไอซ์ 1 กก. เคตามีน 20 กก. ได้ในพื้นที่ จ.เชียงราย และได้ทำการสืบสวนขยายผลออกหมายจับรองนายก อบต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และภรรยา ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานนำยาเสพติดเข้ามาจากประเทศเพื่อบ้านและจัดทำทีมลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยสามารถจับกุมเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 65 และตรวจยึดอายัดทรัพย์สินประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งในคดีดังกล่าวศาลได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต

ภายหลังการจัดตั้งหน่วย นบ.ยส.35 ส่วนปราบปรามและขยายผล ได้รวบรวมเครือข่ายการค้าเดิมที่ยังมีความเคลื่อนไหว พบว่าผู้สั่งการเครือข่ายดังกล่าวอาศัยอยู่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยจะนำเข้ายาเสพติดมาจากพื้นที่ชายแดน จ.เชียงราย ผ่านการประสานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ จนกระทั่งในวันที่ 15 ธ.ค. 66 จึงได้สนธิกำลังเข้าดำเนินการตรวจค้น พื้นที่เป้าหมายใน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ และตรวจยึดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท สำหรับเครือข่ายนี้ ได้มีการสืบสวนขยายผลมาแล้ว 3 ครั้ง สามารถ ตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินในเครือข่ายรวมกว่า 35 ล้านบาท

ทั้งนี้ส่วนปราบปรามและขยายผล นบ.ยส.35 จะได้มุ่งเน้นเรื่องการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นให้ประชาชนไว้ใจ ในการทำงานอย่างเข้มแข็งและจริงจัง ตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อสกัดกั้น ยับยั้ง และปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศตามแนวชายแดน ภายใต้การนำของ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ประกาศนโยบายมุ่งเน้นลดความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดในชุมชน ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้กำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ส. มาตรา 5 (10) โดยจัดตั้งหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาการนำเข้ายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

Related posts