###อบจ.นครสวรรค์ ประชุมรายงานความคืบหน้า การแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ.เกมส์ และโครงการทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ###

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, นายสันติ จันทร์เผิบ, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ เข้าประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ โดยมี ดร.อร่าม วัฒนะ ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการแข่งขันกีฬาอนุบาล อบจ. เกมส์ ได้กำหนดพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 มีการแข่งขันกีฬา ประเภทลู่ และประเภทลาน รุ่นอายุ 4 ปี รุ่นอายุ 5 ปี รุ่นอายุ 6 ปี กีฬาโยนบอลลงตะกร้า กีฬายืนกระโดดไกล กีฬาวิ่งเปี้ยว และกีฬาชักเย่อ การประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด ณ ภายในโดมลานกาญจนาภิเษกของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ จึงได้มีการหารือเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่ การจัดระเบียบเส้นทางเดินรถภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะนักเรียน นักกีฬา ครู และเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขัน

นอกจากนี้ กองการศึกษาฯ ยังได้รายงานสรุปโครงการทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทียบเท่า
1. มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 116 ราย เป็นเงิน 232,000.-บาท
2. มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 271 ราย เป็นเงิน 813,000.-บาท
รวมทั้งสิ้น 1,045,000.-บาท
3. อนุปริญญา ถึง ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 174 ราย เป็นเงิน 1,573,600.-บาท

Related posts