รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการทำขาเทียมพระราชทาน ตามโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 ที่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระชนก) อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีพลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ กล่าวแนะนำมูลนิธิฯ นายแพทย์พิรุณ คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวรายงาน และศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร นำเยี่ยมชมและแนะนำการให้บริการทำขาเทียมของมูลนิธิฯ

นอกจากนี้ยังมี คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ปลัดจังหวัดอุทัยธานี นักวิจัยอาวุโส หัวหน้าทีมวิจัยเทคโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน และอดีตผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ผู้จัดการการไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอเมือง นายอำเภอหนองขาหย่าง นายอำเภอทับทัน ผู้แทนโรงพยาบาลอุทัยธานี สาธารณสุขอำเภอบ้านไร่ ตลอดจนบุคลากรด้านสาธารณสุข และคณะบุคคลจากหลายภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการฯ ร่วมในพิธีนี้อีกด้วย

โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้บริการทำขาเทียมในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศปีละ 5 ครั้ง เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือคนพิการขาขาดที่ยากไร้ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ โดยไม่คิดมูลค่าจากผู้รับบริการ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัว และสามารถสร้างประโยชน์ให้สังคม โดยในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 165 ที่มูลนิธิฯ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำขึ้นครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนขอรับบริการทำขาเทียมล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 117 ราย

Related posts