กองกำลังผาเมือง ร่วมแถลงข่าวรับตัวคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกลับภูมิลำเนา ********

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 1400 พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วยคณะ พร้อมด้วยคณะฝ่ายเสนาธิการ กองกำลังผาเมือง, กองบังคับการผาทมิฬ และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา (TBC) ฝ่ายไทย บูรณาการร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 37, โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

ร่วมต้อนรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบกลับภูมิลำเนา จำนวน 41 คน จาก สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มายัง สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน โดยมี การคัดกรอง, พักคอย, รับประทานอาหารกลางวัน และแถลงข่าวร่วมกันกับทุกภาคส่วน ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Related posts