“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 18 พฤศจิกายน 2566

 

ดู มวลชนทีวี, (ข่าวล้านนา 3 ช่วง เวลา  7 โมง เช้า –เที่ยง-  6 โมง เย็น) , สารคดีล้านนา, กดลิ้งค์ ชมผ่านมือถือทุกระบบ ทั่วไทย ทั่วโลก )

https://live2.thaitvstream.com/play/mounchontv/index.m3u8

**************

เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีพิธีเทศน์ “มหาชาติเวสสันดรชาดก” มรดกของชาติ ปี 2566

*******************

 ทหารพรานผาเมือง ร่วมช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

*******************

มช. และ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สร้างความร่วมมือตามแนวคิดพุทธนวัตกรรม หุบเขาแห่งความสุข จัดทำรายงานแผนแม่บทพัฒนาเป็นสถานศึกษาวิจัยของพระสงฆ์และฆราวาสตลอดจนเป็นพุทธอุทยานสำหรับประชาชน
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวคิดพุทธนวัตกรรม หุบเขาแห่งความสุข โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติดร.ชรินทร์เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม
เพื่อสร้างความร่วมมือเป็นคณะทำงาน จัดทำรายงานศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาวิจัยของพระสงฆ์และฆราวาสตลอดจนเป็นพุทธอุทยานสำหรับประชาชนทั่วไป ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างพอเพียงและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ ตามแนวคิดพุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินควบคู่ไปกับการดูแลรักษาธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกื้อกูลและมีความสมดุลทางธรรมชาติ การบูรณาการองค์ความรู้ เทคนิค นวัตกรรม อุปกรณ์ เทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวางแผนออกแบบการใช้พื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมีส่วนร่วมผลักดันและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่างๆ ในอนาคต
  *******************
ขับเคลื่อนงานบริหารอย่างเป็นระบบ งานบริการเป็นที่ประทับใจนักท่องเที่ยว สวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนเมืองเวียงพิงค์จากต่าวประเทศ ในช่วงเทศกาลการื่องเที่ยว ถิ่นล้านนา

นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

                                                        ****************

บรรยากาศเช้าวันที่ ยอดดอยและกิ่วแม่ปาน ท้องฟ้าปิด

 

*********************

รองนายกสันผีเสื้อ  เดือด วอน การประปาขุดเจาะในพื้นที่แจ้งด้วยด้วย ชาวบ้านเดือดร้อน

**********************

               (   ค่าของคน  อยู่ที่ผลของงาน  คนไม่มีผลงาน ย่อมไม่มีคุณค่า  )

                                                                  *******************
ข่าวชาวบ้านประจำวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยสินในน้ำ✍️….ชีวิตคนเราไม่ต้องอะไรมาก ยิ่งอายุมากยิ่งต้องทำใจและให้ปล่อยวางคือหนทางที่ดีที่สุด ไม่ต้องอะไรมากแค่ยามเช้าถ้าท่านตื่นขึ้นมาเพราะเสียงนาฬิกาปลุก หรือว่าเสียงโทรศัพย์มือถือ หรือว่าเสียงอื่นๆ ขอจงยิน ดี แสดงว่าท่านยังครองโลกอยู่ หลังจากตื่นนอนจงดื่มน้ำส่งข้อความถึงคนที่ท่านรู้จักและห่วงใย นั้นแสดงส่า สมองยังเฉียบและมีสุขภาพดี ท่านสามารถเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสได้….หากท่านยังได้รับข้อความและโทรศัพท์จากเพื่อนๆ ชวนไปโน้นไปนี่และพบปะสังสรรค์ นั้นหมายความว่า ท่านยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง เพื่อนฝูงมิตรสหายยังคิดถึงท่านอยู่ บางครั้งบางคนอาจจะพูดให้ร้ายหรือนินทาลับหลัง นั้นหมายความว่าท่านยังเป็นคนสำคัญในใจของพวกเขา ซึ่งไม่มีชีวิตที่ดีเท่าท่าน จึงควรรู้สึกโชคดีมีความสุข หากกังวลใจว่าท่านอ้วนเกิน แสดงว่าท่านกำลังกินดีอยู่ดี และอาหารอร่อยดีมีประโยชน์ทุกมื้อ จงอย่ากังวลใจเพราะทั้งหมดที่พูดถึง การมีสุขภาพดี มีอายุยืน มีภูมิคุ้มกันที่ดี ล้วนมาจากการรับประทานอาหารดี มีคุณค่า ขอให้ท่านควบคุมทุกอย่างให้พอดีพอควร….หากท่านออกไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ไม่ว่าจะด้วยเรื่องใด หรือไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ และเปลี่ยนสภาพแวดล้อม นั้นย่อมพิสูจน์ว่าท่านมีมาตร ฐานชีวิตที่ดี หากท่านมีอายุเกิน 65 ปี จงดีใจและภูมิใจ เพราะมีงานศึกษาวิจัยระดับโลกที่ชี้ว่า มีแค่ 8 ใน 100 ที่มีอายุเกิน 65 ปี ถ้าหากว่าท่านยังสามารถออกไปจ่ายตลาด ซื้อผักปลามาทำอาหาร สายตายังดี หูยังดี รู้วิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ นับว่าท่านโชคดีที่สุด ที่มีชีวิตประสพความสำเร็จ….และหากท่านยิ้มเมื่อกำลังอ่านบทความนี้ แสดงว่าท่านเป็นคนที่มีความสุขและภาคภูมิใจ ถือว่าบทความนี่มีความหมาย และเป็นจริงมากๆ และอยากให้ท่านได้ส่งบทความนี้ไปให้เพื่อนๆ แสดงว่าท่านไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว เป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เป็นคนรักผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ให้ร้ายใคร เพราะนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของเรา….ฝากแจ้งมาจากคนดีมีน้ำใจนักบุญแห่งเมืองล้านนา ศ.(พิเศษ) ดร.อภิสิทธิ์ เพชรแท้พิชิตตะวัน กรรมการผู้จัดการ หจก.เชียงใหม่ซื่อตรงแบตเตอรี่ สี่แยกข่วงสิงห์ และประธานโครงการสันติภาพโลก สันติภาพแห่งความผาสุก ซึ่งเวลานี้ท่าน ดร.อภิสิทธิ์ กำลังขยายธุรกิจที่ดีอยู่ แล้วให้ขยายไปมากกว่านี้อีก โดยเชิญชวสนท่านเข้ามาเป็นหุ่นส่วนกิจการในรูปแบบ 50 % 50 % เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน มีโบนัส 2 เท่าของเงินเดือน/ปี และในการขยายธุรกิจที่มีคุณ ภาพอย่างนี้ ทาง หจก.เชียงใหม่ซื่อตรงแบตเตอรี่ สี่แยกข่วงสิงฟ์ จึงต้องรับสมัครช่างที่มีฝีมือที่ดีที่สุด ซึ่งช่างคนไหนที่รู้ตัวว่ามีความสามารถอาทิช่างเครื่องยนต์ ช่างไดนาโม ช่างแอร์รถยนต์ ช่างระบบไฟรถยนต์ และช่วงล่าง โดยทางท่าน ดร. อภิสิทธิ์ มีเงินเดือนให้สุดคุ้มเริ่มที่ 30,000 บาท ถึง 100,000 บาท และที่นี่ท่าน ดร.บอกยินดีต้อนรับคนดีๆ เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-412710 , 053-216534 ,082-1957010 และ 093-2522533….ยังเปิดให้ทีมลาบ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันในงาน ลอยกระทง วนาลัยไนท์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ มาสมัครกันได้อยู่ แต่ก็เหลืออีกไม่กี่ทีมแล้ว โดยเปิดโอเพ่นไม่ว่าทีมลาบของท่านจะอยู่ที่ไหน ถ้าสนใจสมัครเข้ามาแข่งขันกันได้ที่ โครงการ วนาลัย ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด ถนนป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ หรือโทรที่ 081-3144922 และ 086-1934875 โดยมีรางวัลชนะเลิศเงินสด 3,000 บาท พร้อมเขียงรางวัลจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
….สินในน้ำ

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์เชียงใหม่,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ มช.,แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน

Related posts