กิจกรรมการกุศล ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ตอน 60 ปี มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ สมาคม ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมการกุศล ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ตอน 60 ปี มช. (CMU Charity Cycling 2023) ในระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2566 รวมระยะเวลา 5 วัน ระยะทางประมาณ 766 กิโลเมตร

เพื่อระดมเงินสมทบทุนการศึกษาและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในกิจกรรมฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/1b29043f-d101-430a-a91c-7820a779bde2

Related posts