การแข่งขันฟุตบอลประเพณียูงทองสัมพันธ์ ชมรมนักเรียนจ่าอากาศ กองบิน 41

นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีฟุตบอล 7 คน “ชจอ.สัมพันธ์ กองบิน 41 ประจำปี 2566” ระหว่างชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศ, ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กองบิน 41 โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมพิธีเปิด ณ สนามฟุตบอล กองบิน 41 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566

 


โดยการ แข่งขันกีฬาประเพณีฟุตบอล 7 คน “ชจอ.สัมพันธ์ กองบิน 41 ประจำปี 2566” ระหว่างชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนจ่าอากาศ, ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กองบิน 41 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย รวมถึงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี ความคุ้นเคยระหว่างข้าราชการของหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41

Related posts