สบายๆสไตล์ฟ้ากัซซันตีกอลฟตรวจสนาม สนามสวยอากาศดีสุดๆๆกรีนนุ่มแฟรเวย์เขียวขจีต้นไม้เขียวชอุ่มหมอกเพียบอากาศเย็นมากๆๆ” กัซซันขุนตานยุคปรับปรุงใหม่

จันทร์23/10/66@ กัซซันขุนตานเวลา07.30 น ” สบายๆสไตล็ฟ้่ากัซซันตีกอลฟตรวจสนาม สนามสวยอากาศดีสุดๆๆกรีนนุ่มแฟรเวย์เขียวขจีต้นไม้เขียวชอุ่มหมอกเพียบอากาศเย็นมากๆๆ” กัซซันขุนตานยุคปรับปรุงใหม่ ”

เพิ่มทีมผู้บริหารใหม่ทั้งสนามบริการและฝ่ายขายเพื่อการบริการที่ดีทีสุดในสนามทีสวยที่สุดและยังคงสนับสนุนคนไทยตีกอลฟออกกำลังกายบ่อยเพื่อสุขภาพที่ดีในราคา” 1,000 บาท” ตค.พย.นี้เพียงแต่สมัครเป็นสมาชิกชมรมคนรักกัซซันขุนตาน” Gassan khuntan privilage club ” ยินดีต้อนรับค่ะ

Related posts