การท่าเชียงใหม่ เผยมาตรการขยายเวลาเที่ยวบิน 24 ชั่วโมง เริ่มต้นปีแรกบินไม่เกินตี 1

วันที่19 ต.ค. 66ที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) , นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ , นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ และนายพศิน อัคเดชธนโชติ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้ร่วมกันแถลงแนวทางการขยายเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ 24 ชั่วโมง รวมถึงการดูแลชุมชนและประชาชนในระแวกใกล้เคียงที่จะได้รับผลกระทบ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการขยายเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลักดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โดยการขยายเวลาให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะดำเนินการตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ในปี 2548 อย่างเคร่งครัด ซึ่งระบุว่าเที่ยวบินในช่วงเวลากลางคืน ที่อยู่ในช่วงระหว่างเวลา 22.00 – 07.00 น. จะต้องมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6 ของเที่ยวบินที่ทำการบินรวมตลอดทั้งวัน โดยในส่วนของท่าอากาศยานเชียงใหม่สามารถมีเที่ยวบินในเวลาดังกล่าวได้เพียง 12 เที่ยวบิน และการให้บริการในช่วงปีแรกจะทำการบินไม่เกินเวลา 01.00 น. ส่วนหลังจากนี้จะมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด EIA ใหม่ เพื่อศึกษาทบทวนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและดูแลตามกรอบกฎหมายต่อไป

สำหรับการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นทาง ทอท. จะสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งกองทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบทางด้านเสียง และซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 4 กองทุน ตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในแนวเส้นเสียง โดยมีผู้นำชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำกับดูแล นอกจากนี้ จะมีการตรวจสมรรถภาพทางการได้ยินให้แก่ประชาชนในแนวเส้นเสียง และติดตั้งเครื่องวัดเสียงตามจุดต่างๆ เพื่อประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง และจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดูดซับเสียงให้แก่โรงเรียนอนุบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงแก่เด็กนักเรียน พร้อมกันนี้จะได้จัดสรรพื้นที่ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลแม่เหียะและตำบลสุเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายภายในสนามบินโดยไม่คิดค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างใด

Related posts