###นายก อบจ. ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าทำถนน คสล. และดูอ่างเก็บน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ อ.ตากฟ้า พร้อมเชื่อมต่อถนนถึงหมู่บ้าน###

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ นายณรงค์ชัย มงคลไทร ส.อบจ. อำเภอตากฟ้า นายถนัดกิจ สังข์สุด นายกอบต.ตากฟ้า นางสาวณภัทร สื่อสุนทรานนท์ ปลัดเทศบาลตำบลตากฟ้า นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า ผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ดูความคืบหน้าทำถนน คสล. และดูอ่างเก็บน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ อ.ตากฟ้า

นายก อบจ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1-0093 บ้านหนองบัวงาม ม.7 – บ้านหนองพิกุล ม.7 ตำบลตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ขนาดผิวจราจร ยาว 450 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร เป็นโครงการคาบเกี่ยวระหว่าง อบต. กับ เทศบาล ซึ่ง อบต.ตากฟ้า และเทศบาลตากฟ้า ได้วางแผนจะก่อสร้างถนนให้เชื่อมต่อกับ บ้านหนองพิกุล ม.7 อีก 450 เมตร ซึ่ง นายก อบจ. ชี้แจงว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนของ อบจ.นครสวรรค์ อยู่แล้ว สามารถทำได้เลย เนื่องจากเอาเข้าแผนไว้แล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

หลังจากนั้น นายก อบจ. และคณะ ได้เดินทางไปยัง อ่างเก็บน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติ ม.3 ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ นายก อบจ. ได้เคยมาสำรวจแล้ว เนื่องจากทางเทศบาลตากฟ้าขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.นครสวรรค์ ให้ขุดลอกอ่างในการกักเก็บน้ำ แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณในการขุดลอกของทาง อบจ.นครสวรรค์ เทศบาลจึงได้ประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับงบประมาณขุดลอกมา 1.2 ล้านบาท และได้ทำการขุดลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความลึกอยู่ที่ 5 เมตร โดย นายก อบจ. ยังมีความเป็นห่วงคุณภาพชีวิตของประชาชน อยากให้มีน้ำใช้ตลอดปี ทางนายกเทศบาลจึงชี้แจงว่า อ่างนี้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ถึงหน้าแล้งปีหน้า มั่นใจประชาชนมีน้ำบริโภคตลอดปี เพราะส่วนมากประชาชนจะใช้น้ำในการบริโภคเป็นหลัก เนื่องจากในเขตพื้นที่มีประชาชนที่ทำการเกษตรไม่มาก

Related posts