พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล โปรดประทานผ้ากฐิน ประจำปี 2566 ให้แก่ มูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ และไฟพระฤกษ์ นำจุดในพิธีเบิกเนตรพระเจ้าทันใจ ให้แก่ วัดสหกรณ์ศรีดอนไชย

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2566 เจ้าไวยวัต ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ พระอธิการกนกพล กาญจนธโร เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ศรีดอนไชย ดร.อาณัติ วัชรางกูร ณ เชียงใหม่ รองประธานเจ้าภาพจัดกฐิน

ได้เข้าร่วมพิธีประทานผ้ากฐิน ประจำปี 2566 และรับไฟพระฤกษ์ นำจุดในพิธีเบิกเนตรพระเจ้าทันใจ โดยมี พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล เป็นประธานมอบ ณ หอประชุมคุรุสภา แขวงดุสิตกรุงเทพมหานคร


โดยกฐินนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของครอบครัวคนพิการในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างพลังบุญครอบครัวคนพิการ และมีองค์กรหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสร้างบุญร่วมกันจัดกฐินสามัคคี รวมจำนวน 17 กอง โดยมีมูลนิธิไวยวัต ณ เชียงใหม่ เพื่อบุคคลพิเศษ เป็นประธานหลักในการจัดกฐินครั้งนี้ นอกจากการจัดกฐินแล้ว ยังมีพิธีเบิกเนตรพระเจ้าทันใจ พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวร พิธีบวงสรวงองค์พญานาค ภายในวัดสหกรณ์ศรีดอนไชย ถนนแม่มาลัย – อ.ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเชิญชวน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญ ร่วมสร้างพลังบุญแก่ครอบครัวคนพิการ

Related posts