สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือร่วมกับธนาคารออมสินภาค 8 ชวนเที่ยวงาน “แอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ” ที่จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือและธนาคารออมสินภาค 8 แถลงเตรียมจัดงาน มหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 “แอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ” 15 ตุลาคม2566 นี้ ที่ข่วงประตูท่าแพ กระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงรุก

วันที่ 10 ต.ค. 66 นายสมศักดิ์ อินทะชัย นายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ เปิดเผยว่า สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือและเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 8 เตรียมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนบน “แอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ” เพื่อพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้กับแหล่งชุมชนภาคเหนืออีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและบริการ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของแต่ละชุมชนที่สื่อถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของชุมชนวิถีคนเมืองล้านนา การแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 25 ชุมชน กิจกรรมสาธิตการพัฒนาที่มาของผลิตภัณฑ์ โซนการบริการ และการบริการต่างๆ ในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้านาทีทอง แพ็คเกจชุมชนท่องเที่ยว รวมทั้งการมอบตราสัญญาลักษณ์ท่องเที่ยวชุมชนไปกับคนออมสิน GSBB กิจกรรมแข่งขันศึกชิงจ้าวแห่งความเร็วนับธนบัตร The Fast Skill Chiang Mai Open 2023 และกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ

จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาแอ่วเมืองเหนือให้ม่วนใจ๋ ร่วมงานมหกรรมแอ่ววิถีชุมชน ยลเสน่ห์เมืองเหนือ ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 22.00 น. ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Related posts