“60 ปี มช. เพราะคิดถึงจึงมาหา” จ.ราชบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “60 ปี มช. เพราะคิดถึงจึงมาหา” โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาเก่า การจัดหาทุนสำหรับการทำกิจกรรมของทางนักศึกษา และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดความผูกพันธ์รักและคิดถึงต่อมหาวิทยาลัย โดยมี พันเอก(พิเศษ) เสรี เทพเทียนชัย ประธานชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาเก่าในจังหวัดราชบุรี ร่วมงาน ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/9a195348-a586-4ff9-b9b7-e229f1a6cecb

Related posts