“60 ปี มช. เพราะคิดถึงจึงมาหา” จ.กาญจนบุรี . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงรักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน “60 ปี มช. เพราะคิดถึงจึงมาหา” โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษาเก่า การจัดหาทุนสำหรับการทำกิจกรรมของทางนักศึกษา และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกัน เชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดความผูกพันธ์รักและคิดถึงต่อมหาวิทยาลัย โดยมี คุณกำธร ล้อวงศ์งาม รหัส 138058 คณะเกษตรศาสตร์ เจ้าของบ้านริมแคว แพริมน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาเก่าในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงาน ณ บ้านริมแคว แพริมน้ำ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/89f384c4-1f88-41cb-954c-8bf935c8a9d1

Related posts