รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบผ้าห่ม งานแถลงข่าวการส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” (Eco Friendly Blanket)” กับโครงการไทยเบฟ..

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบผ้าห่ม จาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงานแถลงข่าวการส่งมอบ “ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก” (Eco Friendly Blanket)” กับโครงการไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 24 สานต่อแนวคิด “BEYOND THE GREEN BLANKET… A SUSTAINABLE COMMUNITY OF GIVING โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร ครอบคลุมพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts