พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ โดย นาวาอากาศโท ชัยวัฒน์ เสมียนรัมย์ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ (ท่านเดิม)

ได้ทำการส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ให้แก่ นาวาอากาศโท ฤทธวรรณ อมรินทร์รัตน์ ผู้บังคับฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ (ท่านใหม่) ทำการรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าโรงเก็บฝูงบิน ๔๑๑ กองบิน ๔๑

Related posts