รับมอบเงินบริจาค ​จำนวน 200,000 บาท จากคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้มีอุปการคุณ ​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.

ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง อาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบการหายใจ เวชบำบัดวิกฤต และภูมิแพ้ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาค ​จำนวน 200,000 บาท จากคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้มีอุปการคุณ ​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. และครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก กองทุนผู้ป่วยโรคระบบการหายใจและผู้ป่วยวิกฤต เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่คุณธนาวิชญ์ ตนานุวัฒน์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ณ สุสานสันกู่เหล็ก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts