รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมระบบจ่ายลมตามพยาธิสภาพปอดรุ่น Hamilton S-1 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 5,000,000 บาท จาก มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก , คุณมนนพรัฐ อุเทน ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล และ คุณอรวรรณ เร่งเร็ว หัวหน้างานบริหารทั่วไป ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดัน พร้อมระบบจ่ายลมตามพยาธิสภาพปอดรุ่น Hamilton S-1 จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 5,000,000 บาท จาก มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ที่มอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ โถงชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts